tak se nazývá projekt, který v listopadu tvořili žáci osmých ročníků. Zkoušeli jím své znalosti v německém jazyce, tím že si zábavnou formou procvičovali gramatické jevy a slovní zásobu. Projekt zahrnoval nejen věty o kamarádovi v němčině, ale také jeho kresbu. Fotografie

Menu