Úřad práce – exkurze 9. tříd

Žáci 9. ročníků navštívili úřad práce v rámci přípravy na volbu povolání. V prezentaci si vyslechli možnosti středoškolského i učňovského vzdělávání a potom mohli  nahlédnout do katalogů jednotlivých nabízených škol nejen v kraji Vysočina. Fotografie

Menu