31.10. celý anglicky mluvící svět slavil oblíbený svátek Halloween. I v letošním školním roce si  žáci 3. až 9. ročníku tento svátek připomněli v hodinách anglického jazyka. Starší ročníky zhlédly zajímavé filmečky a přečetli si mnoho informací o původu tohoto svátku. Největší radost ale měli děti z prvního stupně, které si vyučovací hodinu zpestřily nejen hrami s novou slovní zásobou, ale hlavně převleky za strašidélka a koledováním. Fotografie

Menu