Během distanční výuky probírali někteří  žáci 4.ročníku téma CLOTHES, oblečení.  Po návratu do školy si své znalosti a komunikační dovednosti ověřili v praxi při FASHION SHOW, módní přehlídce. Děti si  celou hodinu nesmírně užily a dokázaly, že i na dálku jsou schopny se výborně naučit obrovskou slovní zásobu a fráze ke spokojenosti svých učitelek. Velkou radost nám také udělaly i Laura a Lucie Talpovy, které se do Fashion show zapojily z domova.

Menu