Poslední dubnový týden si žáci 1.C zpestřili centry aktivit na téma Čarodějnice. Pracovali ve 4 centrech. Pracovali s textem O čarodějnici, počítali kouzelné úkoly, poznávali čarovné květiny a čarodějnici si i vyrobili. V pátek se převlekli do kostýmů a čarodějnický rej pokračoval. Všechny úkoly děti velmi zaujaly a spoustu nového se naučily.

Menu