– centra aktivit ve IV. A a IV. C 

V těchto třídách probíhala jednodenní centra aktivit na téma „Filipojakubská noc“ o týden dříve, protože děti měly prezenční výuku. Pracovaly ve čtyřech centrech. 

  1. JAZYKOVÉ HRY: zde děti třídily slova podle rodu a uváděly vzory podstatných jmen, z daných slov tvořily příběh. 
  2. MATEMATIKA: úkolem bylo vyluštit jména čarodějnic, doplňovat čísla a písmena podle zadaných cifer. Děti násobily, sčítaly, dělily mimo obor násobilek a doplňovaly tabulky. 
  3. ATELIÉR: úkolem žáků bylo vyrobit čarodějnici z papíru. 
  4. Čtení a psaní: vyrobenou čarodějnici žáci popsali, vymysleli její jméno. 

Závěrem provedli sebehodnocení v centrech. V dalším týdnu při online výuce bude následovat práce na únikové hře na toto téma, vytváření komiksu a čtení příběhů. 

Menu