Vážení rodiče budoucích prvňáčků, niže přinášíme registrační čísla žáků, kteří byli přijati ve školním roce 2021/2022 do 1. třídy.Registrační čísla žáků byla rodičům zaslána e-mailem. 

Seznam žáků přijatých do 1. třídy ve školním roce 2021/2022 najdete zde. Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny tři první třídy viz příloha.

Menu