Žáci 1. tříd již dostatečně dobře zvládají techniku psaní, a tak mohli být pasováni do „Řádu písařů“. Pan starosta Hynk a pan ředitel základní školy Trnka je navštívili v jejich třídách  a společně je pasovali na písaře. Dětem předali pamětní list, pero a drobné dárky. V následující hodině žáci pero hned vyzkoušeli. Dětem se tato akce velmi líbila. Děkujeme

Menu