Děti z prvních tříd si zdárně zvykají na školní režim. Na konci měsíce září se zabývaly činnostmi souvisejícími s podzimem v projektovém vyučování „PODZIMNÍČEK“. Výuka probíhala ve třídách i venku a všechny děti si zaslouží pochvalu za velikou snahu. Podzimníček

Menu