Beseda o požární ochraně ve 3. a 4. třídách

V pondělí 3. října 2022 navštívil naši školu pan Melichar, člen HZS Třešť. Pro žáky ze dvou ročníků připravil zajímavou prezentaci o požární ochraně. Seznámil děti s nebezpečím vzniku požárů doma, ve škole, v přírodě…Všichni také zhlédli zajímavé fotografie a videa o požárech a samotné práci hasičů. Dozvěděli se například, jak nebezpečná může být v přírodě bouřka, bruslení na tenkém ledu či obyčejná nabíječka od telefonu, kterou necháme v zásuvce…Beseda o požární ochraně přispěla k prohloubení a upevnění učiva v prvouce a v přírodovědě – učivo o IZS, o ochraně zdraví a bezpečnosti. Fotografie

Menu