Prevence dětských úrazů ve čtvrtých třídách

Ve čtvrtek 22.9.2022 byl pro děti ze čtvrtého ročníku připraven program s názvem Prevence úrazů.

Po zahájení programu byly děti rozděleny do šesti skupin. Postupně procházely jednotlivými stanovišti, které se nacházely nejen v hale, ale také v její blízkosti – zde bylo stanoviště hasičů.

Děti získaly mnoho nových poznatků a praktických dovedností o tom, jak předejít úrazům či dokonce lidský život zachránit. Vyzkoušely si masáž srdce u dospělého člověka i miminka, dozvěděly se, jaké úrazy nám hrozí doma, ve škole, v přírodě či v dopravě…

Zaujala je náročná práce hasičů, prohlédly si vybavení hasičského vozu. Zajímavé byly kombinézy, které se používají při hašení ohně. Na stanovišti o návykových látkách si vyzkoušely projít označenou trasu s brýlemi, přes které obtížně viděly – přesně tak vidí člověk pod vlivem návykových látek a může například v dopravě vážně ohrozit životy druhých lidí.

Na jednom ze stanovišť paní lektorka nalíčila dětem zranění na obličej a všichni si také vyzkoušeli, jak zastavit u člověka krvácení.

Na konci tříhodinového programu žáci dostali malou odměnu. Děkujeme všem za přípravu a realizaci programu, který využijeme v hodinách přírodovědy s tématikou lidského zdraví. Fotografie

Menu