Ve třídách V. A a V. C probíhala výuka věnovaná Mezinárodnímu dni míru, který je psán na 21. září. Výuka probíhala většinou venku v pohádkovém souboji družstev. Děti si v pohádkách opakovaly slovní druhy, psaly různé názvy pohádek podle zadaných indicií, poznávaly název pohádky podle úryvku, rozeznávaly správné dvojice z pohádek a podle vybraných symbolů vytvářely své vlastní pohádky nebo příběhy, které potom dramatizovaly. Závěrem probíhalo hodnocení, ponaučení, nechyběla ani sladká odměna.

Pohádkový souboj

Na všechny fotografie z výuky se můžete podívat v galerii.

Menu