Na začátek školního roku bylo na dny 1., 6. a 9. září naplánované screeningové testování všech žáků školy. Potěšitelné je, že z cca 1800 testů nebyl žádný pozitivní a prezenční výuka může probíhat bez omezení.

Menu