Žáci sedmého ročníku se seznámili se základy první pomoci pod vedením Michala Hinka, studenta 3. ročníku MUNI oboru Zdravotnické záchranářství. V první části měli možnost zjistit, jak vypadá bezvědomí a jak provádíme resuscitaci. Také dostali rady, jak se ochránit např. při záchraně drogově závislých nebo lidí bez domova. Děti měly možnost si v praxi vyzkoušet na připravené figuríně, co se naučily teoreticky. Také si zkusily práci s defibrilátorem. V příštích měsících žáky čeká ještě jeden blok první pomoci zaměřený na nejčastější problémy (např. mrtvice, infarkt…), se kterými se mohou potkat v běžném životě. Své znalosti si ještě prohloubí v hodinách výchovy k občanství.

Menu