Projekt Znáš svoje město 2. lekce

V úterý 7.11. 2023 žáci z pátého ročníku navštívili knihovnu, aby pokračovali v další lekci celoročního projektu Znáš svoje město? Tentokrát je čekala pověst o založení města Třeště. Žáci si nejprve pověst přečetli a pak plnili zadané úkoly. Po vyplnění pracovního listu jim paní Brychtová pustila zajímavé video s kramářskou písní o založení města Třeště, ve které účinkovali místní obyvatelé. V hodinách českého jazyka pak žáci napsali vyprávění o založení Třeště. Fotografie

Menu