Deváťáci na Úřadu práce v Jihlavě

Ve dnech 30.10., 31.10. a 3.11. navštívili žáci z jednotlivých devátých tříd Úřad práce v Jihlavě. Zde si vyslechli teoretické informace o typech středoškolského studia, prodiskutovali hlediska při rozhodování při výběru různých profesí a mohli si vyhledat informace o jednotlivých školách a oborech v Kraji Vysočina.
Tato návštěva posloužila žákům jako pomocník při volbě povolání.

Menu