Za svatým Martinem do farního kostela

Svátek svatého Martina je spojen se symboly přicházející zimy a také s legendou o dobrém srdci tohoto světce. Téma svatomartinské tradice zpracovávali žáci 4. ročníku nejen ve školních lavicích, ale také během exkurze do farního kostela v Třešti. Zde paní Mgr. Kateřina Brychtová seznámila žáky s historií a interiérem stavby a vytvořila prostor k uvažování nad hodnotami vytvořenými našimi předky. Ve druhé části programu představili žáci 4. B životní cestu sv. Martina divadelní scénkou a společně přednesenou písní. Fotografie

Menu