Žáci 4.C v rámci skupinové práce vytvořili ve vlastivědě velmi povedené plakáty o některých městech Kraje Vysočina. Na tabletu vyhledali informace o zadaném městě a zpracovali je. Individuálně si připravili referáty o zajímavých osobnostech kraje a odprezentovali je ostatním žákům. Tyto osobnosti také nakreslili. Všechny zadané úkoly zvládli skvěle. Fotografie

Menu