4. září zahájilo 70 žáků 1. ročníku nový školní rok opět tradičně v kině Máj. Po úvodním přivítání vedením ZŠ a starostou města žáci převzali z rukou třídních učitelek a žákyň 9. ročníku slabikáře a uvítací listy. Z kina noví školáci odešli se svými rodiči do tříd v Barvířské ulici, kde proběhla schůzka k organizaci školního roku.

Menu