Třetí srpnový týden patřila zvolenovická táborová základna především Třeštíkům a jejich dalším spolužákům. Kdo sleduje dění v základní škole pravidelně, ví, že Třeštíci jsou členové divadelního souboru. Právě zde měla v červnu derniéru jejich pohádka o Hrušce moudrosti a nyní v srpnu se zde začalo mluvit o pohádce na tento školní rok. Přestože většinu osazenstva tvořili Třeštíci, jak již bylo zmíněno, mezi táborníky byla i řada nečlenů, kteří se však aktivně do dramatizací zapojili. Na začátku týdne dostalo každé družstvo téma, které si samo zpracovalo – napsalo scénář, určilo role, vytvořilo kulisy a rekvizity a své dílo také nazkoušelo. Den D, tedy jednotlivá vystoupení, nastal poslední táborový večer a výsledek týdenní práce překonal očekávání. Představení byla na velmi vysoké úrovni, velice nás potěšily samotné scénáře, v nichž nechyběla ta správná gradace příběhu, vtipné nápady a také zapojení hudebních prvků. Všichni herci sklidili velký potlesk od svých kamarádů. Ale tábor nebyl jen o divadle, Byl hlavně o běžných táborových činnostech. Družstva mezi sebou soupeřila prostřednictvím etapových soutěží v rámci celotáborové hry pod názvem Udatný český národ. Děti se tak přenesly jednou do doby lovců mamutů, podruhé do doby prvních zemědělců, jindy se seznámily s Kelty, zúčastnily se stěhování národů až nakonec doputovaly s praotcem Čechem na naši slavnou horu Říp. Soutěže byly náročné i veselé a každý měl možnost uplatnit své schopnosti a dovednosti a být tak platnou oporou svého týmu. Také se hodně sportovalo, tvořilo a zpívalo. Obohacením letošního programu byly dopolední vyjížďky na lodích po místním rybníku. Nechyběly noční hry a samozřejmě ani Bobřík odvahy. Táborovou hru ukončila „únikovka“, při níž děti postupně odkrývaly kódy, které otvíraly jednotlivé zámky, až se dopracovaly k pokladu. Všichni v něm objevili spoustu upomínkových předmětů, a i nějakou sladkost. K dobré pohodě jistě přispělo i sluníčkové počasí a velmi chutná strava, o níž se postaral pan J. Fiedler. Program připravili p. uč. R. Kadlecová, p. uč. Š. Smejkalová a p. uč. L. Vonka, s dětmi krásné výrobky tvořila p. M. Nováková. Všichni se vraceli domů unavení, ale spokojení, a ještě před definitivním rozloučením jsme si stanovili příští termín tábora, abychom se měli na co těšit. Fotografie, Videa

 

Menu