V rámci školního výletu se žáci ze 6. C vydali na táborové základně ve Zvolenovicích po stopách antických hrdinů. Právě na toto téma byly zaměřeny všechny hry a soutěže, které proběhly během dvou a půl dne. Družstva absolvovala Odysseovu cestu, stavěla si vlastní vory, plnila rozličné úkoly, které jim kladli řečtí bohové; šesťáci zakusili pocit vítězství či porážky jako kdysi sportovci na starověkých olympijských hrách, vyzkoušeli si gladiátorské zápasy, dobývali a obsazovali nová území po vzoru starých Římanů. Nechyběl ani Bobřík odvahy, také se zpívalo, dramatizovalo a hodně sportovalo. Příjemné osvěžení v parných dnech na každého čekalo v bazénu. Výlet si všichni pořádně užili a vrátili se domů utahaní přesně tak, jak se ze správného výletu má vracet. Fotografie

Menu